Tilrettelegging av boliger

Ved endret livssituasjon og ved behov for å tilrettelegge boligen hjelper vi med ombygging av eksisterende bolig for å tilpasse behovene til den enkelte. Dette er arbeid som ofte utføres i samarbeid med for eksempel Husbanken og ergoterapeut.

scroll to page top