Søknadsdokumenter

Riste Arkitektur AS gjennomfører søkeprosessen fra nabovarsel til ferdigattest i begge søknadsformer.

Vi behandler eventuelle klager og utarbeider dispensasjonssøknader der det er påkrevet. Det kan også være aktuelt med forhåndskonferanse med kommunen før oppstart av et tiltak, og dette kan vi også avtale og gjennomføre. Tiltakshaver står fritt til å velge om han/hun ønsker å delta i forhåndskonferansen.

 

scroll to page top