Situasjonsplaner

Det er klare bestemmelser i regelverket for hvordan en situasjonsplan/kart skal utarbeides og hvilken informasjon det skal inneholde.

Riste Arkitektur AS utarbeider situasjonskart, terrengprofiler og illustrasjonsplaner.  Når vi utarbeider situasjonskart får vi kontroll på avstand til nabogrense, utnyttelsesgrad, krav til adkomst, og høydeforhold.

scroll to page top