Ombygging

Riste Arkitektur AS har lang erfaring med ombygging. Det er mange hus med flott beliggenhet som kan få nytt liv når kunden får tilpasset eiendommen til sine ønsker og behov.

Kanskje ønsker du å bygge om til funkis-hus eller restaurering av eldre bolig. Noen trenger hjelp til rehabilitering, oppussing, og andre trenger hjelp til å tilrettelegge for alderdommen, nedsatt funksjonsevne eller lignende.

En ombyggingsprosess starter med at kunden tar kontakt og forteller om sine planer, ønsker og behov. Dette kan dreie seg om ombygging av eneboliger, to-mannsboliger, hytter og andre hus.

scroll to page top