Energiberegning

Det er krav om å dokumentere energiforbruk på nye bygninger, det gjør vi ved å utføre en energiberegning.  I tillegg skal det også utarbeides energimerking av bygningen.

Vi utfører energiberegning og energimerking kun på egne prosjekt.

scroll to page top